Glass beads
Your current location: Home >> Contact us >> head office

Contact uscontacts

ContactsContact Us

Mianyang Guangyao New Material Co., Ltd

Tel: +86-816-2562-960

Fax: +86-816-2564-499

E-mail: 381636343@qq.com

URL: en.myguangyao.com

Add: N0.365 Feiyun Road,Hi-tech zone,Mianyang City, Sichuan Province,China

Mianyang Guangyao New Material Co.,Ltd


Add: N0.365 Feiyun Road,Hi-tech zone,Mianyang City, Sichuan Province,China

Tel:  +86-816-2562-960  +86-816-2561-279

Fax:  +86-816-2564-499  +86-816-2561-567

Email:  381636343@qq.com

URL:  en.myguangyao.com


N0.365 Feiyun Road,Hi-tech zone,

Mianyang City, Sichuan Province,China

086-0816-2562960

381636343@qq.com

Key word:Glass beads|High refraction index Glass beads|Glass beads manufacturer

Copyright © 2020-2024 Mianyang Guangyao New Material Co., Ltd All rights reserved. Technical support Mianyang Shangjing